Webinar: „Siła wyobraźni w dążeniu do zmian”

Webinar: „Siła wyobraźni w dążeniu do zmian”

Wyobraźnia pełni ogromną rolę w naszym życiu, kształtuje nasze zachowanie, wskazuje wybór priorytetów, motywuje do działania. Kreowane w umyśle subiektywne obrazy, które nazywamy wyobrażeniami są pewnego rodzaju przygotowaniem mentalnym regulującym przebieg naszego dalszego działania. Nie ma bowiem takiej rzeczy, która nie pojawiłaby się najpierw w naszym umyśle.

Jeżeli chcesz nauczyć się kierować własną wyobraźnią aby była źródłem motywacji do zmian zapraszam na webinar ze mną w roli głównej .

W webinebinarze może wziąć udział każdy kto chce dowiedzieć się więcej na temat wyobraźni, jak nią kierować aby osiągać zakładane rezultaty i dzięki temu wpływać na swoją motywację do działania.

user-silhouette   Katarzyna Jarząbek
wall-clock  24 maj 2016r., godz. 19.00-20.30

Brak możliwości komentowania