Katarzyna Wielguszewska

Katarzyna Wielguszewska

 

Jestem psycholożką, terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, coachem i trenerką. Absolwentką Uniwersytetu SWPS. Zdobyłam doświadczenie w zakresie diagnozy osób dorosłych w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS oraz w obszarze pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie i jej świadków w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. W ramach wolontariatu pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie biorę udział w organizowaniu czasu wolnego dla młodzieży przebywających na oddziale. Prowadzę indywidualne sesje coachingowe z zakresu coachingu kariery i life coachingu opierając się na zasadach etycznych International Coach Federation. W pracy łączę wiedzę psychologiczną z narzędziami coachingu, co pozwala klientom na odkrycie swoich zasobów i mocnych stron oraz wprowadzenie w życie zmian, które od dawna planują.

 

Brak możliwości komentowania