Małgorzata Pielka

Małgorzata Pielka

 

Jestem coachem – w trakcie akredytacji ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC. W pracy coachingowej kieruję się przejrzystymi i etycznymi zasadami ICF. Swoim działaniem i otwartym podejściem do osób zainteresowanych współpracą w ramach coachingu inspiruję i motywuję do podjęcia kolejnych kroków na zasadach partnerskiej relacji. Zajmuję się wsparciem w procesie podejmowania decyzji, wzmacnianiem motywacji wewnętrznej oraz wzbudzaniem odwagi do działania w oparciu o wartości kluczowe dla Klienta. Pracuję zarówno z wykorzystaniem kart coachingowych, kostek jak i przestrzeni. Do pracy coachingowej przygotowują mnie akredytowani coachowie ICF (na poziomie PCC) związani z Pracownią Coachingu NOVO. Podlegam procesowi mentoringowemu i superwizji.


 

Brak możliwości komentowania