Marta Chylińska

Marta Chylińska 

Jestem psychologiem, pedagogiem, coachem i terapeutą.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Przeprowadziłam ponad 1500 godzin szkoleń z zakresu kompetencji społecznych dla firm, placówek oświatowych i instytucji państwowych, a w swojej pracy wykorzystuję narzędzia coachingowe oraz metody z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Wybrane przeze mnie sposoby pracy są sztuką pomagania ludziom, bez mówienia im, co mają robić. Moje działania koncentruję na tym, aby człowiek sam odkrywał swój potencjał i możliwości.

Brak możliwości komentowania