dr Piotr Włodarczyk

dr Piotr Włodarczyk

Od 12 lat jestem w świadomej podróży. Od momentu pierwszych doświadczeń z coachingiem jestem świadkiem, obserwatorem a czasami moderatorem transformacji w otoczeniu. Dziś, obdarzony zaufaniem przez Izbę Coachingu, również akredytowanym superwizorem IC. W ostatnich latach towarzyszyłem klientom w ponad 100 procesach coachingowych. Największą część klientów stanowili ludzie biznesu od kandydatów na managerów do ról CEO włącznie.
Od 1996 roku kiedy na UG dowiedziałem się czym jest psychologia biznesu integruję wiedzę o mechanizmach działania motywacji. AWFiS, który ukończyłem w 1994 dostarczył mi wiele radości ze spontanicznej aktywności fizycznej i poprzez doktorat nt. zmiany zachowań zdrowotnych, kanony pracy naukowej podsumowane 2002 roku dwoma kolejnymi literami przed nazwiskiem. Dzięki temu nauczyłem się jak ważny jest aspekt energii i zdrowia w każdej formie pracy z klientem, zbalansowany racjonalnym myśleniem i energią emocji. Taka formacja przekłada się na moje holistyczne podejście do procesów doradczych, szkoleniowych i coachingu. Od 22 lat jestem trenerem biznesu, a od ponad 12 prowadzę procesy jako certyfikowany coach zgodnie ze standardami International Coaching Certification (ICC). W trakcie superwizji, w której uczestniczę, nadal poznaję głębię coachingu i terapii EMDR. Z powodzeniem pracuję jako trener biznesu oraz superwizor trenerów biznesu, podczas której miałem przyjemność pracować z ponad 1000 trenerów i coachów. Od 1994 roku jestem wykładowcą akademickim na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (kierunki: Fizjoterapia oraz Sport), Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (Akademia Project Management oraz Akademia Coachingu). Od 2012 roku z powodzeniem włączam do racjonalnej pracy z planami i celami klientów również narzędzia wykorzystujące głębię mentalizacji, metaforyzacji i rekonsolidacji emocji leżących u podstaw nieświadomych wyborów każdego z nas. Certyfikacja TRE® Provider umożliwia mi pogłębienie pracy wykorzystując narzędzia pracy z ciałem przez Tension and Trauma Releasing Exercises®. W czasie sesji i procesów jest mi bliskie dbanie o pozytywną energię ciała, humor oraz balans życia w zgodzie z uświadomionymi wartościami osobistymi, a na płaszczyźnie zawodowej celami zawodowymi i zdrowiem klientów. Energię do pracy daje mi praktyczna i codzienna realizacja bliskich mi wartości przez regularną pracę z ludźmi, z którymi spotykam się podczas treningów, warsztatów, superwizji czy uprawiania aktywności fizycznej, w szczególności biegania i pływania długodystansowego. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć: pracuję z ludźmi bo ich lubię.

http://www.izbacoachingu.com/lista-akredytowanych-coachow/piotr-wlodarczyk/
http://www.linkedin.com/in/piotrwlodarczyk

Brak możliwości komentowania