dr Piotr Włodarczyk

dr Piotr Włodarczyk

Kiedy ponad 11 lat temu dowiedziałem się czym jest coaching, w moim życiu nastąpiło wiele zmian. Od tego momentu jestem świadkiem, obserwatorem a czasami moderatorem licznych transformacji w otoczeniu. Dziś obdarzony zaufaniem przez Izbę Coachingu jestem akredytowanym superwizorem. W ostatnich latach towarzyszyłem klientom w ponad 60 procesach coachingowych. Największą ich część stanowili ludzie biznesu do ról CEO włącznie.

Ukończyłem studia na kierunku psychologia (specjalizacja psychologia biznesu) i AWFiS (specjalizacja sportowa odnowa biologiczna i fizjoterapia). Dzięki temu nauczyłem się jak ważny jest aspekt energii i zdrowia w każdej formie pracy z klientem, zbalansowany racjonalnym myśleniem, a to przekłada się na moje holistyczne podejście do procesów szkoleniowych i coachingu. Od 20 lat jestem trenerem biznesu a od ponad 10 prowadzę procesy jako certyfikowany coach zgodnie ze standardami International Coaching Certification (ICC). W trakcie superwizji, w której uczestniczę nadal poznaję głębię coachingu. Z powodzeniem pracuję jako trener biznesu oraz superwizor trenerów biznesu. Od 2005 roku jestem wykładowcą akademickim na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (Akademia Project Management oraz Akademia Coachingu). Od 2012 roku z powodzeniem włączam do racjonalnej pracy z planami i celami klientów również narzędzia wykorzystujące głębię emocji leżących u podstaw ich nieświadomych wyborów. Certyfikacja Certified TRE Provider umożliwia mi pogłębienie pracy wykorzystując narzędzia pracy z ciałem w tym szczególnie Tension and Trauma Releasing Exercises (TRE®). W czasie sesji i procesów jest mi bliskie dbanie o pozytywną energię, humor oraz balans między celami zawodowymi a wartościami osobistymi i zdrowiem klientów. Energię do pracy daje mi realizacja wartości oraz regularne uprawianie aktywności fizycznej w szczególności biegania i pływania długodystansowego. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć: biegam, bo lubię.

Brak możliwości komentowania