Poznaj Coaching

Liderem można się stać - nie urodzić. Vince Lombardi

Coaching grupowy – co warto o nim wiedzieć, zasady postępowania, zalety i wady

coaching grupowy

O coachingu grupowym można mówić wtedy, gdy w zajęciach z coachem uczestniczy co najmniej kilka nieznających się osób, a każda z nich pracuje nad indywidualnym celem. Uczestnik korzysta jednak metod i doświadczeń całej grupy. Ustalane cele mogą dotyczyć spraw prywatnych lub zawodowych. Optymalnie, grupa coachingowa powinna liczyć od 4 do 6 uczestników, ale bywa z tym różnie. W niektórych firma coachingowych tworzone są grupy składające się nawet z 15 osób.

Podstawowe zasady coachingu grupowego

Każdy uczestnik kursu realizuje własny, indywidualny program. Choć jest to coaching grupowy, uczestnik musi mieć własny cel, do którego będzie dążył. Powinien jednak korzystać z doświadczeń grupy i metod jej przekazywanych.

Grupa coachingowa składa się z osób o podobnych cechach. Muszą to być osoby o podobnym zaawansowaniu zawodowym, zbliżonych stanowiskach, mające podobne cele. Jednocześnie uczestnicy nie mogą należeć do jednego zespołu, pracować w jednej firmie, dobrze również, aby wcześniej się nie znali.

Najważniejsze są potrzeby uczestników. Coach przystosowuje tempo szkolenia do stopnia przyswajania wiedzy podopiecznych, a także ich zdolności do pokonywania barier. Kreuje styl uczenia się, który jest atrakcyjny dla całej grupy.

To od coacha zależy, w jakim stylu będą prowadzone zajęcia. Zwykle ustala to po pierwszym spotkaniu, gdy pozna całą grupę.

Uczestnicy są odpowiedzialni za własne decyzje. Coach, ani pozostali uczestnicy grupy nie mogą wywierać wpływu na procesie decyzyjnym konkretnej osoby. To uczestnik sam musi podjąć decyzje, które doprowadzą go do ustalonego celu.

Obowiązuje zasada poufności. To, co dzieje się na spotkaniach coachingowych nie wychodzi poza mury budynku. Każdego z uczestników obowiązuje tajemnica.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w coachingu grupowym?

- Możliwość obserwowania innych, dzielenia się własnymi doświadczeniami, czerpania z doświadczeń innych.
- Możliwość opracowania długofalowego planu działania.
- Możliwość otrzymania obiektywnej informacji zwrotnej od profesjonalnego coacha.
- Uzyskanie motywacji w dążeniu do celu.
- Wsparcie od grupy.
- Poznanie różnych narzędzi i metod w dążeniu do celu.
- Intensywny proces rozwoju.

Co może przeszkadzać w coachingu grupowym?

- Coaching grupowy, podobnie jak indywidualny nie rozwiąże problemu emocjonalnych. Nie jest wskazany dla osób, które potrzebują psychoterapii.
- Konieczne jest przejście rozmowy kwalifikacyjnej, aby stać się częścią coachingu grupowego.
- Problem z otwarciem się nie tylko przed coachem, ale także przed pozostałymi uczestnikami spotkania.
- Kłopot z publicznym przyjmowaniem uwag na temat metod postępowania.

Fachowa literatura

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat coachingu grupowego, przeczytaj tę książkę: http://www.slowaimysli.pl/coaching-grupowy.

Tutaj natomiast znajdziesz wiele pozycji, które odnoszą się do coachingu grupowego: https://rafalszewczak.com/literatura-do-coacha-zespolowego-i-grupowego/.