Poznaj Coaching

Liderem można się stać - nie urodzić. Vince Lombardi

Obszary psychologiczne wpływające na skuteczność metod coachingowych

coaching indywidualny

Aby zrozumieć mechanizmy rządzące zmianą, trzeba odwołać się do psychologicznych kwestii. W pracy coacha bardzo często wykorzystywane są metody psychologiczne. Jest nawet odmiana coachingu, jaką jest coaching psychologiczny. Za podstawę bierze sobie empiryczne zweryfikowanie danego podejścia do sprawy, jak i korzysta z metod i narzędzi znanych w psychologii.

Organizowane są specjalne szkolenia, na których coach może poznać metody psychologiczne skuteczne w coachingu - https://eduszkolenia24.pl/e-szkolenia/psychologia-dla-coacha/.

Obszary psychologiczne, z których może skorzystać coach

Psychometria
- testy psychometryczne dostarczą coachowi informacji na temat posiadanych przez klienta zasobów, jak i ograniczeń,
- można wykonać je na każdym etapie współpracy coachingowej.

Psychologia rozwoju człowieka
- Teoria rozwoju psychospołecznego wg Eriksona – opiera się na świadomym działaniu jednostki pod wpływem środowiska, w którym się rozwija. Rozwój jest procesem ewolucyjnym, a jednostka poprzez kryzys osiąga wyższy poziom integracji.

Mechanizmy obronne
- Adaptacyjne i nieadaptacyjne mechanizmy obronne.
- Opór.
- Przeniesienie.
- Przeciwprzeniesienie.

Paradoksalna teoria zmiany
- Teoria niemieckiego psychologa Fritza Perlsa zakłada, że zmiana pojawia się dopiero wtedy, gdy dana osoba staje się tym, kim jest, a nie wtedy, gdy próbuje się stać kimś, kim nie jest.

Komunikacja hipnotyczna
- Koncepcja stworzona przez Miltona Ericksona, amerykańskiego psychiatrę i psychologa.
- Uznaje nieświadomą część umysłu jako kreatywną i pozwalającą na znalezienie poszukiwanych rozwiązań.

Transteoretyczny model zmiany
- Każda zmiana podlega prawidłowościom.
- Wspieranie zmian jest prostsze, jeżeli zostanie postawiona odpowiednia diagnoza, na jakim etapie zmian znajduje się klient.

Psychologia humanistyczna
- Twórca: Carl Rogers.
- Idea, że człowiek posiada ogromne możliwości rozumienia siebie i rozwiązywania posiadanych problemów. Ma zdolność do konstruktywnego rozwoju. Każdy jest godny zaufania.

Psychologia poznawcza
- Przedstawiciele kognitywizmu: Albert Ellis, Aaron Beck.
- Pamięć, percepcja, rozwój języka mają wpływ na dostrzeganie zmian we własnym myśleniu.

Podejście behawioralne
- Konieczne jest podjęcie próby wzięcia udział w eksperymencie, aby można było przekonać się, czy możliwe jest osiągnięcie ustalonego celu.