Poznaj Coaching

Liderem można się stać - nie urodzić. Vince Lombardi

Rodzaje coachingu proponowane dla pracowników firm z różnych sektorów biznesu

coaching

Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów coachingu. Wynika to z popularności tej dziedziny rozwoju osobistego. Pracujący w branży coache zaczynają tworzyć specjalizacje w określonych branżach, aby dostosować się do potrzeb klientów. Mogą dzięki temu proponować konkretny zestaw działań adekwatny do branży, w której działa zgłaszająca się na szkolenie osoba.

Najpopularniejszy rodzaj, czyli coaching biznesowy

Chętnie korzystają z niego wszystkie osoby działające w biznesie, czyli urzędnicy, pracownicy firm usługowych, sprzedażowych, a także działających w podobnych sektorach. Wszędzie tam gdzie jest człowieka, z czasem przychodzi konieczność zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, jak i utrzymanie standardów na najwyższym poziomie. Istotne jest także wprowadzenie innowacyjności i elastyczności do biznesu.

Coaching dla kadry menadżerskiej

Menadżerowie i właściciele firm powinni być prawdziwymi liderami mającymi posłuch i szacunek wśród pracowników. Zbudowanie tak silnej i solidnej pozycji nie jest jednak proste i wymaga od menadżera wyrobienia w sobie wielu nawyków, w tym pewności siebie. Kierowanie ludźmi nie jest proste, ale coaching dostarczy narzędzi, dzięki którym rozwiązywanie konfliktów między pracownikami, wdrażanie nowych strategii, a także zarządzanie zespołem w sytuacjach kryzysowych nie będzie dla menadżera żadnym problemem. Będzie miał niezbędne umiejętności do tego, aby pełnić rolę przywódcy.

Menadżer zajmujący się sprawami firmy powinien posiadać coraz lepsze zdolności zarządzania, sprawnie komunikować zadania swoim podwładnym, a także skrupulatnie rozliczać ich z wyników. Ważne w jego działalności jest motywowanie pracowników do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych. Powinien w umiejętny sposób budować wewnętrzne relacje pomiędzy pracownikami, a także stymulować ich do rozwijania kompetencji zawodowych. W zależności od branży, od menadżera oczekuje się także pobudzania kreatywności wśród pracowników, jak i w nim samym.

Coaching dostarczy menadżerowi także umiejętności pozwalających na analizowanie zaangażowania pracownika, jak i jego mocnych i słabych stron.

Coaching w działalności sprzedażowej

Osiągnie konkretnych wyników sprzedaży, jak i rozbudowywanie umiejętności związanych ze sprzedażą jest podstawą w pracy każdego handlowca. Coaching jest w stanie dostarczyć zestaw przydatnych narzędzi, dzięki którym można będzie rozwijać się w pracy zawodowej. Grupami zawodowymi, które mogą skorzystać z takiej pomocy są:
- grupy sprzedażowe,
- handlowcy,
- menadżerowie sprzedaży,
- pracownicy działów sprzedaży.

Działalność coachingowa w konkretnych branżach

Specjalizacja jest czymś, co pozwala wykonywać zadania w sumienny, profesjonalny sposób. Jeszcze do niedawna nie było o niej mowy w odniesieniu do rozwoju osobistego. Obecnie jednak każdy coach szuka niszy, w której mógłby działać, ze względu na dużą konkurencję na rynku. Stąd pojawił się pomysł na coaching branżowy, czyli oferowany przez coacha specjalizującego się w określonej branży. Obecnie można wyróżnić m.in.
- coaching dla prawników,
- coaching dla nauczycieli,
- coaching dla muzyków,
- coaching dla lekarzy,
- coaching dla prywatnych mikroprzedsiębiorców,
- coaching dla handlowców.

Praktycznie w każdej branży można znaleźć specjalistę, który zajmuje się rozwojem osobistym i posiada wiedzę na temat działalności nauczycieli, lekarzy czy handlowców. To dobra wiadomość, ponieważ coaching nie ogranicza się dzięki temu do motywacji, ale także doradztwa i lepszego ukierunkowania działań na cel.

Przeczytaj więcej

Oczywiście to nie wszystkie rodzaje coachingu, z jakimi mamy do czynienia we współczesnych czasach. Pokaźną listę można znaleźć tutaj: https://coachingdao.pl/rodzaje-coachingu#coaching-i-jego-rodzaje.