Poznaj Coaching

Liderem można się stać - nie urodzić. Vince Lombardi

Zasady, które powinny obowiązywać podczas spotkania coach – klient

Relacje coacha z klientem

Podstawową zasadą jest, aby relacja między coachem a klientem była partnerska. Powinna opierać się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu potrzeb i oczekiwań. Konieczne jest wypracowanie schematu działania, aby można było osiągnąć zamierzone cele. O relacjach klient – coach można przeczytać w wywiadzie: http://kingasluzynska.pl/o-mnie/media-2/coaching-relacji-co-to-jest-i-na-czym-polega.

Pozytywne nastawienie to podstawa

Coach i klient muszą się wzajemnie szanować i akceptować. Należy przyjąć, że każda ze stron jest wartościowa i dobra, nawet jeżeli różnią się poglądami.

Empatyczne nastawienie

Coach w swoich działaniach powinien być pozytywnie nastawiony do klienta i poniekąd patrzeć na sprawy jego oczami. Umiejętność spojrzenia na dane kwestie z perspektywy klienta jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala na postawienie się w jego sytuacji i zrozumienie problemu, z jakim się boryka.

Uznanie potencjału klienta

Praca coach polega na odkryciu w kliencie potencjału. Nie może być tak, że coach w ogóle nie dostrzega w kliencie szansy na rozwój. Od razu jest wtedy skazany na porażkę, a tak nie może być. Kreatywne podejście do problemu klienta i zrozumienie jego potrzeb pozwoli na stworzenie owocnej relacji przynoszącej w długofalowej współpracy wymierne korzyści.

Dobra atmosfera

Jeżeli podczas spotkania czujesz się swobodnie i komfortowo, to znak, że trafiłeś na coacha z prawdziwego zdarzenia, który wie, jak zbudować atmosferę. Dobra komunikacja, jak i zaufanie do coach pozwoli na stworzenie relacji, która przełoży się na sukces w dążeniu do celu.

Tak powinna wyglądać relacja coach – klient

- Partnerska.
- Oparta na wzajemnym szacunku.
- Oparta na zaufaniu.
- Oparta na zrozumieniu potrzeb.
- Owocna w przebiegu, czyli ukierunkowana na cel i rezultat.

Rozumiejąc, jak powinny wyglądać relacje z coachem, uda się znaleźć dobrego profesjonalistę, dzięki któremu wypracowanie dobrej drogi rozwoju nie będzie kłopotliwe.